Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 22 października 2019 12:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 252

  Zarządzenie Nr 252

  W sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Piastowa za III kwartał 2019 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych

  przeczytaj całość »

 2. 22 października 2019 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 251

  Zarządzenie Nr 251

  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zespół ds. urbanistyki i architektury) w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

  przeczytaj całość »

 3. 21 października 2019 15:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 250

  Zarządzenie Nr 250

  W sprawie:

  ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – publicznego „Zmiana organizacji ruchu na ul. J. Tuwima w Piastowie”

  w ramach projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę (…)

  przeczytaj całość »

 4. 21 października 2019 15:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 249

  Zarządzenie Nr 249

  W sprawie:

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

  wykonanie zamówienia publicznego „Zmiana organizacji ruchu na ul. J. Tuwima

  w Piastowie”

  w ramach projektu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 października 2019 13:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 18 załączników 18

  Przetarg

  Rozbudowa odcinka ulicy Ks. Skorupki (drogi gminnej) w Piastowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

  Rozbudowa odcinka ulicy Ks. Skorupki (drogi gminnej) w Piastowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego


  Rozbudowa odcinka ulicy Ks. Skorupki (drogi gminnej) w Piastowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Ks. Skorupki na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie