Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2017 12:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa

Z-ca Burmistrza Miasta - Konrad Rytel
tel. 22 770 52 04

fax. 22 723 66 00

mail: krytel@piastow.pl

Zastępca Burmistrza wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
  1. zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków w ramach powierzonych im przez Burmistrza zadań,
  2. aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu powierzonych mu zadań,
  3. składa w imieniu Gminy - w przypadku udzielenia upoważnienia Burmistrza - oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem,
  4. rozpatruje wnioski, skargi i przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie posiadanych kompetencji,
  5. wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza.
  6. pełni bezpośredni nadzór nad:
    • Wydziałem Inwestycji,
    • Wydziałem Utrzymania Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie