Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 maja 2019 11:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 82

W sprawie:

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2018 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Miasta Piastowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie