Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2019 16:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 56

w sprawie:

  • powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach:
  • Zadanie 1: Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie. Zadanie 2: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie.
  • Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie