Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lutego 2019 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 33

W sprawie:

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie.

w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie