Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2018 16:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 225

W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych do umowy nr zp.272.29.2018 z dnia 13.07.2018 roku polegającego na remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic mieszanką mineralnio – asfaltową z recyklera oraz remontach ulic w zakresie chodników, ciągów pieszych i jezdnych, których zarządcą jest miasto piastów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie