Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 179

W sprawie:

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na –
Remont i modernizację komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Sienkiewicza 47 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, Nr projektu RPMA.06.02.00-14-9746/17.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie