Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2019 15:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

XIII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 2 lipca 2019 r.


Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XI i XIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2019 rok.
 • 8.Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 9.Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 10.Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie