Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 14:31 | wersja 5 | Ten dokument ma 12 załączników 12

XI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 18 CZERWCA 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej 4 przy ul.Żbikowskiej 25

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy X i XI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” w Piastowie w 2018 roku.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2018 rok.
 • 7.Informacja o działaniach Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • 8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej za 2018 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
 • 12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • 13.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu edukacyjnego pt.: Szkoła podstawowa startem do kariery” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • 14.Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 15.Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 16.Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

O godz. 19.00w sali gimnastycznej - wręczenie nagród Burmistrza Miasta Piastowa za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe uczniom szkół w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie