Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lutego 2019 10:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 13 załączników 13

VII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z: V i z VI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy V i VII sesją Rady Miejskiej
  w Piastowie.
 • 5.Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”
  w Piastowie za 2018 rok.
 • 6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
 • 7.Podjęcie uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2042.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 12.Wskazanie kandydatów do Komisji Mieszkaniowej.
 • 13.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 14.Wolne wnioski i informacje.
 • 15. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie