Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 12:24 | wersja 4 | Ten dokument ma 14 załączników 14

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa”.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa”.


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i wyjaśnienia nr 1


Informacja o zmianie treści SIWZ (korekta) + nowy wzór druku zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie