Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 30 lipca 2018 17:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 179

  Zarządzenie Nr 179

  W sprawie:

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

  wykonanie zamówienia publicznego –Budowa ul. C. K. Norwida w Piastowie

  wraz z infrastrukturą towarzysząca (odwodnienie, (…)

  przeczytaj całość »

 2. 13 lipca 2018 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 170

  Zarządzenie Nr 170

  W sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie