Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 11 grudnia 2018 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 264

  Zarządzenie Nr 264

  W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. – Zakup, montaż i demontaż mat słomiano – foliowych.

  przeczytaj całość »

 2. 11 grudnia 2018 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 263

  Zarządzenie Nr 263

  W sprawie: ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 3 grudnia 2018 17:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 256

  Zarządzenie Nr 256

  W sprawie:

  ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Miasta Piastowa w zakresie przyjmowania, przemieszczania, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie