Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 29 sierpnia 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 194

  Zarządzenie Nr 194

  W sprawie: przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji.

  przeczytaj całość »

 2. 27 sierpnia 2018 10:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 191

  Zarządzenie Nr 191

  W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piastowa za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN za I półrocze 2018 roku (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 sierpnia 2018 15:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 190

  Zarządzenie Nr 190

  w sprawie:

  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie