Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 153

Wyniki wyszukiwania "4" wśród dokumentów z etykietą "zarządzenie" w okresie od
do :

 1. 7 listopada 2018 16:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 224

  Zarządzenie Nr 224

  W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych do umowy nr zp.272.29.2018 z dnia 13 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2018 13:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 214

  Zarządzenie Nr 214

  W sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ZAGOSPODAROWANIE PARKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. J. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 4 października 2018 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 211

  Zarządzenie Nr 211

  W sprawie:

  przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 29 sierpnia 2018 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 195

  Zarządzenie Nr 195

  W sprawie:

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

  wykonanie zamówienia publicznego –Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego ex post (…)

  przeczytaj całość »

 5. 29 sierpnia 2018 15:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 196

  Zarządzenie Nr 196

  W sprawie:

  ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego ex post przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz (…)

  przeczytaj całość »

 6. 29 sierpnia 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 194

  Zarządzenie Nr 194

  W sprawie: przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji.

  przeczytaj całość »

 7. 13 lipca 2018 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 170

  Zarządzenie Nr 170

  W sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie