Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 96

 1. 12 lipca 2019 10:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia

  Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia

  Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia, że na wniosek przedstawiciela spółki P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 lipca 2019 14:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 75/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Pruszkowskiego Nr 4/2018 z dnia 23 maja 2018 r. o zezwoleniu na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 czerwca 2019 15:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Burmistrz Miasta Piastowa na podstawie uchwały nr LXXIII/351/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 czerwca 2019 10:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PIASTOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI W ROKU 2018

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PIASTOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI W ROKU 2018

  Sprawozdanie dotyczy z realizacji programu współpracy miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018.

  przeczytaj całość »

 5. 6 czerwca 2019 10:19 | wersja 9 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Raport o mieście Piastowie za 2018 rok

  Raport o mieście Piastowie za 2018 rok

  Burmistrz Miasta Piastowa wypełniając dyspozycję art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506). przedłożył Radzie Miejskiej w Piastowie „Raport o mieście Piastowie za 2018 (…)

  przeczytaj całość »

 6. 28 maja 2019 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  w sprawie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 159/5, w obrębie 01, o powierzchni 0,0011 ha, położoną w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego.

  przeczytaj całość »

 7. 24 maja 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ulicy Warszawskiej z przejściem przez ulice M. Kopernika, Orła Białego, S. Noakowskiego i J. Matejki

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie