Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2019 10:55 | wersja 4 | Ten dokument ma 19 załączników 19

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Z. Gęsickiego „JUNO” 3 w formule zaprojektuj i wybuduj

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Z. Gęsickiego „JUNO” 3 w formule zaprojektuj i wybuduj

w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.
Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego


Informacja o zmianie treści SIWZ Nr 2 + nowy zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy


Informacja o zmianie treści SIWZ + nowy wzór druku zał. nr 6 do SIWZ wykaz osób


Poniżej dokumentacja przetargowaPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie