Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2019 13:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i wybuduj

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. przy ul. Bohaterów Wolności 26, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie treści SIWZ Nr 1 + nowy załącznik nr 4 projekt umowy


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie