Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2019 10:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie przy Al. Krakowskiej 70 w formule zaprojektuj i wybuduj

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie przy Al. Krakowskiej 70 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”,

Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17

Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie