Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2019 11:50 | wersja 3 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Przebudowa drogi publicznej - ul. Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika

Przebudowa drogi publicznej – ul. Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika.


w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANICZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pytania i wyjaśnienia + poprawiony PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiany do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie zgłoszenia

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie