Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2018 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Piastowa

w dniu 14 września 2018 r., godz. 18.15 Biuro Rady, ul. 11 Listopada 2


TEMATY POSIEDZENIA:

Ciąg dalszy:

  • 1.Propozycje zmian w Statucie Miasta Piastowa.
  • 2.Analiza zgłoszonych propozycji.
  • 3.Podsumowanie uwag i wniosków.
  • 4.Sprawy różne, wolne wnioski.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie