Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2019 13:24 | wersja 4 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - ścieżka rowerowa ul. Warszawska

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi publicznej – ulicy Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika

w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANICZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

zawiadomienie o wyniku postępowania


Poniżej dokumentacja przetargowa


Zmiany do SIWZ


Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie