Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 13:53 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - PSZOK

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 1) budową i wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, linia energetyczna) oraz 2) budową drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. J. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem (na odcinku od ul. L. Idzikowskiego do PSZOK) w Piastowiew ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17

Poniżej dokumentacja przetargowa


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie