Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2019 12:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową terenu targowiska

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową terenu targowiska realizowaną w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Poniżej dokumentacja przetargowa


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie