Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 1 sierpnia 2019 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  14/2014

  14/2014

  Opinia.

  Opinia na temat projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”, sporządzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXIII/185/2013 z dnia 26.03.2013 r., wraz z prognozą (…)

  przeczytaj całość »

 2. 1 sierpnia 2019 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  13/2014

  13/2014

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Zachód II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.

  przeczytaj całość »

 3. 1 sierpnia 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 179

  Zarządzenie Nr 179

  W sprawie:

  ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na –
  Remont i modernizację komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Sienkiewicza 47 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach (…)

  przeczytaj całość »

 4. 1 sierpnia 2019 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 178

  Zarządzenie 178

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. (…)

  przeczytaj całość »

 5. 1 sierpnia 2019 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 176

  Zarządzenie Nr 176

  W sprawie:

  ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy zamian do lokali mieszkalnych

  w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego 29B. gen. S. Maczka 4 i gen. S. Maczka 2. wchodzących w skład (…)

  przeczytaj całość »

 6. 1 sierpnia 2019 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 174

  Zarządzenie Nr 174

  W sprawie:

  przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia

  przeczytaj całość »

 7. 1 sierpnia 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 172

  Zarządzenie Nr 172

  W sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Piastowa za II kwartał 2019 roku oraz innych danych wymienionych w art.37 ustawy o finansach publicznych.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie