Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 7 listopada 2018 16:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 230

  Zarządzenie Nr 230

  W sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Zimowe oczyszczanie gminnych ulic oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z ulic, chodników i parkingów, będących w (…)

  przeczytaj całość »

 2. 7 listopada 2018 16:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 229

  Zarządzenie Nr 229

  W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

  wykonanie zamówienia publicznego –Zimowe oczyszczanie gminnych ulic oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych (…)

  przeczytaj całość »

 3. 7 listopada 2018 16:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 225

  Zarządzenie Nr 225

  W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych do umowy nr zp.272.29.2018 z dnia 13.07.2018 roku (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 listopada 2018 16:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 224

  Zarządzenie Nr 224

  W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych do umowy nr zp.272.29.2018 z dnia 13 (…)

  przeczytaj całość »

 5. 7 listopada 2018 16:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 222

  Zarządzenie Nr 222

  W sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Zimowe oczyszczanie gminnych ulic oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z ulic, chodników i parkingów, będących w (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie