Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2018 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 14 załączników 14

LIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie, ul. J. Brandta 22

Sesja poprzedzona będzie Niepodległościowym Koncertem Muzyczno-Literackim
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 - godz. 17.00

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIII i LIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • 8.Podjęcie uchwały w zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 11.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 12.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 13.Podsumowanie działalności VII kadencji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 14.Uroczyste zakończenie pracy VII kadencji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 15.Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie