Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 24 maja 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ulicy Warszawskiej z przejściem przez ulice M. Kopernika, Orła Białego, S. Noakowskiego i J. Matejki

  przeczytaj całość »

 2. 8 maja 2019 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa

  w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, położonej w Piastowie przy ul. Warszawskiej.

  przeczytaj całość »

 3. 30 kwietnia 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego

  Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego

  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej - ul. 2-KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  przeczytaj całość »

 4. 23 kwietnia 2019 11:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie dotyczy podjęcia czynności w celu wyznaczenia punktów granicznych dla działki ewidencyjnej nr 78, obr. 0004, przy ulicy Józefa Hallera 10 w Piastowie.

  przeczytaj całość »

 5. 16 kwietnia 2019 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza

  Ogłoszenie Burmistrza

  Konsultacje projektów uchwał z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 28 marca 2019 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ulicy Warszawskiej z przejściem przez ulice M. Kopernika, Orła (…)

  przeczytaj całość »

 7. 20 marca 2019 14:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza

  Ogłoszenie Burmistrza

  Konsultacje projektów uchwał z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie