Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2018 14:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

LIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 23 października 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie, ul. K. Pułaskiego 6/8

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 • 3.Przyjęcie porządku obrad.
 • 4.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LII i LIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2017/2018.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Piastów porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawą.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.
 • 13.Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych „Zasłużony dla Piastowa”:
 • ¾ Pani Halinie Broniarek,
 • ¾ Pani Krystynie Siedleckiej,
 • ¾ Panu Andrzejowi Siedleckiemu,
 • ¾ Panu Zbigniewowi Ratyńskiemu,
 • ¾ Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP Hufca Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka",
 • ¾ Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.
 • 14.Przedstawienie protokołu z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie.
 • 15.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • 16.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 17.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 18.Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie