Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 maja 2019 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

w dniu 23 MAJA 2019 r., g. 18.30 w Biurze Rady, ul.11 Listopada 2

TEMATY POSIEDZENIA:

  • 1.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Piastowa z dn.7.04.2019 ws. realizacji zadań własnych gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego
  • 2.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Klubu Centrum Krwiodawstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Piastowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie