Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 14:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

III sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje III sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Proponowany porządek obrad:

 • 1.Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy I i III sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2018 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa.
 • 8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  13 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 9.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 10.Wolne wnioski i informacje.
 • 11.Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie