Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2019 11:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie.


w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17

Poniżej dokumentacja przetargowa


Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie