Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2019 10:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 19 załączników 19

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie.


w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17

Poniżej dokumentacja przetargowa


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie