Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2019 14:34 | wersja 7 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

Budowa boiska wielosportowego w parku przy ul. J. Sowińskiego w Piastowie na podstawie dokumentacji wykonawczej

Budowa boiska wielosportowego w parku przy ul. J. Sowińskiego w Piastowie na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Nr projektu: POIS.02.05.00-00-0013/16


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o zmianie treści SIWZ nr 4


Pytania i wyjaśnienia nr 2


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Informacja o zmianie treści SIWZ nr 3 + korekta do rys. nr 2


Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 + nowy przedmiar robót


Informacja o zmianie treści SIWZ - korekta omyłki pisarskiej


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie