Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 maja 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ulicy Warszawskiej z przejściem przez ulice M. Kopernika, Orła Białego, S. Noakowskiego i J. Matejki

  przeczytaj całość »

 2. 23 maja 2019 12:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Przetarg

  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i wybuduj

  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i wybuduj

  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. przy ul. Bohaterów Wolności 26, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 maja 2019 13:00 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Dyżury radnych

  Dyżury radnych

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie Janusz Wroński pełni dyżur w poniedziałki, w godzinach 17:00 do 18:00, w Biurze Rady, pok. nr 19 w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 21 maja 2019 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 122

  Zarządzenie Nr 122

  W sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 92 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”

  przeczytaj całość »

 5. 21 maja 2019 09:36 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Przetarg

  „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa”.

  „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa”.

  „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa”.

  przeczytaj całość »

 6. 21 maja 2019 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 118

  Zarządzenie Nr 118

  W sprawie:

  ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na –
  Remont i modernizację komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Tuwima 4 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie