Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 19 października 2017 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 175

  Zarządzenie Nr 175

  w sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkaniowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Piastów przeznaczonych do zbycia.

  przeczytaj całość »

 2. 18 października 2017 15:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 174

  Zarządzenie Nr 174

  w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Zimowe oczyszczanie gminnych ulic oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z ulic, chodników i parkingów będących w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 października 2017 15:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 173

  Zarządzenie Nr 173

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

  wykonanie zamówienia publicznego –Zimowe oczyszczanie gminnych ulic oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 października 2017 15:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 171

  Zarządzenie Nr 171

  w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – Zagospodarowanie wybranych terenów (…)

  przeczytaj całość »

 5. 18 października 2017 15:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 170

  Zarządzenie Nr 170

  w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia polityki i procedury zarządza ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

  przeczytaj całość »

 6. 18 października 2017 15:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 169

  Zarządzenie Nr 169

  w sprawie: zmieniające Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: regulaminu kontroli zarządczej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Piastowie i jednostkach podległych

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie